Przestawiamy Państwu krótką prezentację naszej firmy z nadzieją że posiadane przez nas doświadczenie, możliwości techniczne jak również kompetencje zawodowe kadry pracowniczej okażą się skuteczne i pomocne w rozwiązaniu Państwa problemów.

   Do naszych największych osiągnięć należy autorska, innowacyjna konstrukcja do przerabiania kruszyw. Posiadamy również patent na "PROMOTEN" - aktywator umożliwiający przekształcenie odpadów przemysłowych na materiały pełnowartościowe. Rozwiązanie to jest idealne do zastosowania w budownictwie drogowym, pracach ziemnych, rekultywacji gruntów zdegradowanych biologicznie.

     Zapraszamy do współpracy!