Oferujemy autorską technologię przetwarzania dwóch grup odpadów: komunalnych osadów ściekowych z produktami spalania (popioły, żużle) na pełnowartościowe produkty posiadające niezwykle szeroką gamę zastosowań.

Opracowana przez nas technologia pozwala na mieszanie komunalnych osadów ściekowych oraz odpowiednio dobranych produktów spalania, które, dzięki zastosowaniu "PROMOTEN" - aktywator , uzyskają wymagane w danej sytuacji cechy fizyko-chemiczne stanowiące o możliwości ich zastosowania zgodnie z wymaganiami Klienta. Dysponujemy także wyspecjalizowanymi mieszalnikami pozwalającymi na zastosowanie technologii oraz kontrolę procesu produkcyjnego według założeń. Możemy na zamówienie Klienta zaprojektować i wykonać niemal dowolne urządzenia mieszające, w zależności od założonych celów realizacji. Możliwe jest także udostępnienie technologii oraz "Promotenu" , przy czym firma Karman sp. z o.o. zapewnia pełen nadzór technologiczny oraz szkolenia dla pracowników Klienta. Pomagamy też w spełnieniu wymagań formalnoprawnych wynikających z prawa ochrony środowiska przed rozpoczęciem danej danej inwestycji, na każdym etapie realizacji. Możecie Państwo liczyć na kompleksową opiekę z naszej strony.

Przykładowe zastosowania Technologii :

  • odzyskiwanie rolne (lasy lub tereny zielone), gruntów zdegradowanych poprzez wykonanie warstwy izolacyjnej i wykonanie warstw żyznych
  • rekultywacja terenów poprzemysłowych (kopalnie, składowiska odpadów niebezpiecznych, inne
  • rekultywacja składowisk odpadów komunalnych i in. składowisk odpadów – tworzenie przekładek oraz warstwy wierzchniej, formowanie skarp
  • budownictwo drogowe (skarpowanie i nasadzanie traw na pasach zieleni, nasypy pod konstrukcje drogowe, roboty ziemne – grunt zastępczy o dowolnej miąższości),rekultywacje nieużytków rolnych – przywracanie do użytku leśnego bądź do hodowli roślin przemysłowych (topinambur, rzepak przemysłowy)
  • produkcja roślin energetycznych, doskonałe narzędzie dla producentów biopaliw (bardzo dobre użyźnienie i nawodnienie gruntu, długotrwały brak konieczności nawożenia, dowolna miąższość warstwy spodniej).
  • Materiał otrzymywany z odpadów wg Technologii "Promoten" nie jest kolejnym odpadem, lecz pełnowartościowym produktem, którego cechy możemy niemal dowolnie modelować.

"Promoten" jest obecnie jedynym katalizatorem generującym reakcje chemiczne pomiędzy związkami zawartymi w osadach ściekowych (związki metali ciężkich), a substancjami zawierającymi glinokrzemiany. Mieszanie osadów ściekowych z popiołami lotnymi bez "Promotenu"  nie zmienia chemicznego charakteru osadów i popiołów w otrzymanej mieszaninie.

"Promoten" wywołuje całkowity i trwały zanik nieprzyjemnego zapachu osadów ściekowych w ciągu 15 minut od wymieszania substancji. Zatrzymuje procesy fermentacyjne w osadach ściekowych oraz blokuje wydzielanie metali ciężkich do roztworów wodnych, co powstrzymuje proces ich wymywania, dzięki czemu wyprodukowany grunt zastępczy jest całkowicie bezpieczny dla środowiska naturalnego.

Możliwe jest modelowanie cech reologicznych uzyskiwanego gruntu – w zależności od potrzeb możemy tworzyć warstwy nieprzepuszczające wody, albo materiał porowaty przepuszczający wodę i gazy. Możemy modelować zdolność do zagęszczania się i przenoszenia obciążeń, znacznie większych, niż glina pylasta czy ziemia humusowa.

Jesteśmy gotowi do podjęcia współpracy z firmami, które w swojej działalności potrzebują produktów, które można wytworzyć dzięki technologii . Chętnie podejmiemy także rozmowy z producentami odpadów (oczyszczalnie ścieków, elektrociepłownie) celem rozważenia możliwości odbioru wytwarzanych przez nich odpadów i wykorzystania ich zgodnie z technologią. Naszymi partnerami mogą być także jednostki samorządu terytorialnego, którym zależy na rekultywacji terenów poprzemysłowych i przywróceniu naturalnych funkcji zdegradowanym glebom.

 

Uzyskaliśmy Pantent na tę technologię.

Link z artykułem.

Czas wielkiego spalania osadów